מריחואנה הוא הסם הנפוץ ביותר בשימוש, ויש לו גם שימוש רפואי (במגבלות שנקבעו על ידי הרשויות). מדי פעם אני נתקל בדעה שהקנביס בריא ללב, לכן החלטתי לבדוק את הספרות הרפואית בנדון.

מריחואנה וטרשת עורקים

הקנביס פועל בגוף האדם בעקר על שני רצפטורים: רצפטור קנבינואידי 1 (רק-1) ורצפטור קנבינואידי 2 (רק-2). מחקרים בתרביות רקמה ובעכברים הראו של רק-1 יש השפעה תומכת בהתפתחות טרשת עורקים ואילו ל רק-2 השפעה פוטנציאלית שמונעת טרשת עורקים.
לאור מידע זה פותחה תרופה המעכבת את הרצפטור רק-1 (שמה Rimonabant) אשר נבחנה על בני אדם בשני מחקרים ראנודמליים. תוצאות המחקרים מאכזבות- התרופה לא הצליחה לעכב התפתחות טרשת עורקים במשתתפי המחקר.

השפעת מריחואנה על תפקוד הלב וכלי הדם

מריחואנה גורמת לעליה בקצב הלב, ועליה בלחץ הדם. שתי תופעות שאינן תורמות לבריאות. נראה כי הסיבה לתופעות אלה היא הגברת פעילות מערכת העצבים האוטונומית הסימפטטית- גם זה נחשב כמצב מזיק מבחינה לבבית.
במחקר שבחן מטופלים עם תעוקה במאמץ- עישון מריחואנה גרם לעליה בתדירות אירועי התעוקה.
מחקר רטרוספקטיבי הראה עליה משמעותית בסיכון להתקף לב במשך השעה שלאחר עישון מריחואנה, החוקרים הציעו כי מריחואנה מהווה טריגר לאוטם שריר הלב. אולם מחקר כזה מראה קשר נסיבתי בלבד ואינו מוכיח קשר סיבתי. מחקר שעקב אחר 3,617 נבדקים במשך 15 שנה לא הראה קשר בין שימוש במריחואנה לבין תחלואה לבבית, אך כן הראה קשר בין שימוש במריחואנה לאורח חיים לא בריא מבחינת: תזונה, עישון ושימוש בסמים אחרים. כלומר נראה כי באופן עקיף שימוש במריחואנה עלול להעלות סיכון למחלת לב.
מחקר נוסף הראה שבמטופלים שכבר לקו בהתקף לב בעבר, שימוש במריחואנה לפחות פעם בשבוע היה קשור עם עליה של פי 3 בתמותה.
יש לציין כי לצורת השימוש במריחואנה יש השפעה על הפוטנציאל לנזק בריאותי למשל עישון מריחואנה מגולגלת בנייר סיגריה מוסיף להשפעת המריחואנה גם נזק הנגרם עקב שאיפת עשן הנייר. עישון מריחואנה מגולגלת בעלי טבק מוסיף להשפעת המריחואנה גם השפעות של ניקוטין שבטבק.

סיכום

אין תימוכין לסברה כי מריחואנה מועילה לבריאות הלב.
המחקר הרפואי עד כה מעלה חשד (לא הוכחה מוחלטת) שמריחואנה עלולה לגרום לעליה בתחלואה לבבית.