scale
גובה
משקל

 

 

 

 

 

ערכי BMI:
תת משקל:
תקין:
עודף משקל:
השמנה:
השמנה חמורה:
השמנה חמורה מאד:


פחות מ 18.5
18.5-24.9
25-29.9
30-34.9
35-39.9
מעל 40

 

 

קביעת תורים

ביקורך הראשון?

אם זהו ביקורך הראשון במרפאה נא להביא במידה ויש:

  • תרשים אקג
  • סיכום בדיקות (מאמץ, אקו, מיפוי וכו)
  • סיכום אשפוז

מכבי

מניעת מחלות לב מבטחי מכבי יכולים לקבוע תור דרך מוקד מכבי ללא הפסקה: 3555* או 1700-50-53-53 או דרך מכבי באינטרנט